Mức rủi ro
41,38%
Vĩ mô

TIÊU CỰC

Động lượng thị trường

TRUNG TÍNH

Phân tích kỹ thuật

TRUNG TÍNH

Đánh giá thị trường

TRUNG TÍNH

Hệ thống Quản trị rủi ro FIDT - Risk Management System (RMS)

Tỉ trọng đầu tư*

50 - 60%

Bạn có chắc chắn muốn tải xuống dữ liệu mới không?

Nhận xét

Kết quả đánh giá từ Hệ thống quản trị rủi ro FIDT (RMS) ở mức TIÊU CỰC, mức độ rủi ro 41.38% (giảm từ 43.44% so với tuần trước). 
Qua đó, FIDT khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ cổ phiếu 50-60% trong danh mục đầu tư. Quý khách có thể xem chi tiết báo cáo tại đây. (mở công khai vào thứ 4 hằng tuần).
Chủ nhật, ngày 27/11/2022 11:00

Tỉ trọng đánh giá:

 • Vĩ mô trong và ngoài nước: 40%

 • Động lượng thị trường: 30%

 • Phân tích kỹ thuật: 30%

Các tiêu chí Vĩ mô Việt Nam:

 • Tăng trưởng GDP

 • Tăng trưởng EPS

 • CPI

 • Lãi suất huy động

 • Tỷ giá USD/VND

 • Định giá thị trường

Các tiêu chí Vĩ mô quốc tế:

 • Tăng trưởng GDP

 • Fed Rate

 • CPI

 • CLI

Các tiêu chí Kỹ thuật:

 • Mốc hỗ trợ

 • Trendline tuần

 • Các mẫu hình xuất hiện

Các tiêu chí Động lượng:

 • Trạng thái Margin thực tế

 • Sức khỏe dòng tiền

Tìm hiểu về Hệ thống RMS ngay

Lưu ý:
"Mức rủi ro" và "Tỉ trọng đầu tư" là chỉ báo tiêu chuẩn xây dựng để đánh giá rủi ro và phân bổ tỷ trọng. Nhà đầu tư tham khảo chỉ báo trên và điều chỉnh tỷ trọng phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân.

"Tỉ trọng đầu tư" phân bổ hiệu quả nhất khi kết hợp với Danh mục đầu tư (đã được đánh giá cẩn trọng về cơ bản, động lực tăng trưởng và vùng mua an toàn)

Quan trọng: RMS cập nhật vào lúc 15h00 ngày Chủ Nhật hằng tuần và khi có diễn biến bất thường.

(*) Đánh giá chỉ mang tính chất tham khảo và hoạt động hiệu quả nhất với Danh mục đầu tư